FINTEL ENERGIJA AD

Početna

Jovan Purar, direktor društva i direktor sektora za pravne i opšte poslove MK Group, više od 20 godina predstavlja kompaniju pred sudstvom, državnim i javnim institucijama. Timu MK Group sistema pridružio se 2001. godine kao direktor pravnog sektora kompanije MK Commerce, a danas je direktor društva MK Group d.o.o i MK Holding d.o.o.

Zahvaljujući predanom radu tima i njega lično, kompanija MK Group je u svim akvizicijama i poslovnim poduhvatima imala čvrste potvrde legitimiteta na evropskom tržištu i šire.

Jovan Purar je u okviru MK Group zadužen za pravni konsalting u procesima privatizacije, pravne savete u vezi sa zaključenjem ugovora i drugih pravnih poslova, poslove organizacije i sistematizacije, inspekcije i superviziju pravnih službi i ostvarivanje i zaštitu imovinsko-pravnih i komercijalnih interesa članica MK Group sistema.

Aktivno učestvuje u društveno odgovornim aktivnostima koje MK Group realizuje na nivou holdinga.

Jovan je završio Pravni faukultet u Osijeku, Sveučilište Josip Juraj Štrosmajer u Republici Hrvatskoj, a Pravosudni ispit položio je 1996. godine u Ministarstvu pravde Republike Srbije u Beogradu.

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas