FINTEL ENERGIJA AD

PočetnaZa investitore

Za investitore

Obaveštenja

Glasacki-listic za glasanje u odsustvu

Poziv za sednicu

Predlog odluke o izboru revizora za 2023. godinu

Predlog odluke o usvajanju finansijskih izvestaja za 2022. godinu

Predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja odbora direktora za 2022. godinu

Predlog odluke o usvajanju izveštaja o naknadama za 2022. godinu

Sazivanje redovne sednice

Fintel energija-Obaveštenje o odluci skupštine

Predlog odluke o pokriću gubitaka iz neraspoređene dobiti

2022-05-29- Predlog odluke o usvajanju god. i konsolidovanog godisnjeg izvestaja sacinjenog u skladu sa Zakonom o trzistu kapitala

Zapisnik sa vanredne sednice skupštine

Odluka o usvajanju promene politike naknada

Odluka odbora direktora o predlaganju izmena politike naknada

Predlog odluke o usvajanju izmene politike naknada - dopunjen

Politika naknada - prečišćen tekst dopunjen

Fintel energia group spa-Predlog za donošenje drugačije odluke

Odluka o sazivanje vanredne sednice

Odluka odbora direktora o predlaganju promjene politike naknada

Poziv za sednicu-Fintel Energija ad

Predlog odluke o usvajanju politike naknada

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Politika naknada

Odluka o predlaganju politike naknada

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine

Poziv za vanrednu sednicu skupštine

Predlog odluke o razrešenju i imenovanju direktora

Predlog odluke o usvajanju politike naknada

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Obaveštenje o dostavljanju godišnjeg izveštaja

Odlaganje dostavljanja i objave kvartalnog izvestaja

 Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Obaveštenje o imenovanju novog člana Odbora direktora

Obaveštenje o razvoju novih projekata iz energije vetra

Obaveštenje o dostavljanju finansijskih izveštaja

 
Uključenje akcija

 Uključenje akcija na Prime listing

 

Skupštine Akcionara

Vanredna sednica Redovna sednica Skupštine akcionara 29. jun 2023. godine

Vanredna sednica Vanrednu skupštinu akcionara 18.11.2022.

Vanredna sednica Redovna sednica Skupštine akcionara 28. jun 2022. godine

Vanredna sednica Vanredna sednica Skupštine akcionara 25. novembar 2021. godine

Vanredna sednica Redovna sednica Skupštine akcionara 23. jun 2021. godine

Vanredna sednica Redovna sednica Skupštine akcionara 29. jul 2020. godine

Vanredna sednica Vanredna sednica Skupštine akcionara 2. april 2020. godine.

Redovna sednica Redovna sednica Skupštine akcionara 25. jun 2019. godine

Vanredna sednica Vanredna sednica Skupštine akcionara 1. februar 2019. godine.

 

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas