FINTEL ENERGIJA AD

PočetnaFinansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

2024

Kvartalni finansijski izveštaj Mart 2024.

2023

Godišnji izveštaj 2023

Godišnji konsolidovani izveštaj 2023

Kvartalni finansijski izveštaj - Septembar 2023

Konsolidovani polugodišnji izveštaj - Jun 2023.

Kvartalni finansijski izveštaj Jun 2023.

Kvartalni finansijski izveštaj

2022

Godišnji pojedinačni izveštaj

Godišnji konsolidovani izveštaj

Kvartalni izvestaj o poslovanju

Konsolidovani polugodišnji izveštaj - 30. Jun 2022.

Kvartalni izveštaj - 30. Jun 2022.

2022 - Kvartalni izveštaj

2021

2021 - Konsolidovani godišnji izveštaj

2021 - Godišnji izveštaj

Kvartalni izveštaj

Kvartalni pojedinačni izveštaj

Konsolidovani polugodišnji izveštaj

Kvartalni izveštaj za period završen 31. marta 2021.

2020

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2020. godinu

Kvartalni izveštaj

Konsolidovani polugodišnji izveštaj

Kvartalni pojedinačni izveštaj

Kvartalni izveštaj Fintel Energija ad

2019

Konsolidovani Godišnji Izveštaj Fintel Energija ad

Godišnji Izveštaj Fintel Energija ad

Kvartalni izveštaj za treći kvartal Fintel Energija ad

 Konsolidovani Polugodisnji Izvestaj_Fintel Energija ad

 Kvartalni Izvestaj_Fintel Energija ad

 Kvartalni izvestaj Fintel Energija A.D. za prvi kvartal 2019. godine

2018

Godišnji Konsolidovani Izveštaj Fintel Energija A.D. za 2018. godinu

Godišnji Izveštaj Fintel Energija A.D. za 2018. godinu

2015 - 2016 - 2017

Godišnji Izveštaj Fintel Energija A.D. za 2015, 2016 i 2017. godinu

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas