FINTEL ENERGIJA AD

PočetnaKo smo mi?

Ko smo mi?

Fintel Energija a.d. je već čitavu deceniju pionir u proizvodnji električne energije iz vetra na Balkanu i danas predstavlja najznačajnijeg nezavisnog proizvođača električne energije na energetskom tržištu Srbije. Fintel Energija a.d. je prva kompanija koja je 2016. godine izgradila i pustila u rad vetro elektrane u Srbiji.

Fintel Energija a.d.  je u većinskom vlasništvu italijanske kompanije Fintel Energia Group SpA, koja je listirana na Milanskoj Berzi od 2010. godine (Ticker FTL.MI). Strategija uspeha Fintel Energije proizilazi iz njenog interisanog poslovnog modela, oslanjanja na sopstvene potencijale u pogledu upravljanja većim delom celokupnog lanca vrednosti obovljive energije (odn. pribavljanja građevinsklih dozvola i povezanih prava vezanih za izgradnju, puštanje u rad i održavanje).

Fintel Energija a.d. se bavi razvojem, izgradnjom i upravljanjem visokokvalitetnim portfoliom vetropostrojenja koji se sastoji od 10 novih vetroelektrana u severnom i severo-istočnom delu Srbije sa ukupno preko 352 MW instalisanog kapaciteta..

Najveći projekat kompanije vetroelektrana Košava – I faza (69 MW) je trenutno u izgradnji, kao i ostalih 7 vetroelektrana koje su planirane da budu izgrađene u narednim godinama.

 

VLASNIČKA STRUKTURA KOMPANIJE

 

Kontakt

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 115e, V sprat
11070 Novi Beograd

Tel: +381 (0)11 35 39 570

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas