FINTEL ENERGIJA AD

PočetnaLuka Bjeković

Luka Bjeković

Luka Bjeković je u aprilu 2018. imenovan za nezavisnog Direktora Društva. Od samog početka je pružao pomoć i savetodavnu podršku društvu Fintel Energia SpA na svim projektima Društva na tržištu Republike Srbije. S toga, u značajnoj meri je doprineo strukturiranju, finansijskom zaključivanju i realizaciji svih projekata izgradnje vetroparkova Fintel Energija a.d. u Republici Srbiji. 

Osim toga, zadužen je za spajanja i akvizicije (M&A) u jednoj od najvećih korporacijskih grupa u regionu Jugoistočne Evrope – Agri Europe Cyprus Limited (www.agrieurope.com.cy). U toku više od sedam godina radnog iskustva u Grupi, upravljao je i stekao obimno i bogato iskustvo u brojnim M&A transakcijama, projektima i poduhvatima od njihovih začetaka pa sve do zaključenja i integracije nakon spajanja. Osim toga, kroz M&A sporazume i projekte, kao i kroz redovne aktivnosti Grupe, učestvovao je u strukturisanju i realizaciji velikih finansijskih transakcija u saradnji sa domaćim komercijalnim bankama, međunarodnim finansijskim institucijama i svim drugim relevantnim poslovnim partnerima. 

Diplomirao je na osnovnim i master studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao jedan od najboljih studenata generacije. Karijeru je započeo kao Asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na Odseku za poslovnu ekonomiju i menadžment. 
 

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas