FINTEL ENERGIJA AD

FINTEL ENERGIJA Novosti Fintel Energija započela prvi IPO na Beogradskoj berzi posle 78 godina

Fintel Energija započela prvi IPO na Beogradskoj berzi posle 78 godina

BEOGRAD, 26. jul 2018. godine - Kompanija Fintel Energija a.d započela je na Beogradskoj berzi realizaciju prve inicijalne javne ponude akcija (IPO). Ovo je prva takva finansijska operacija na Beogradskoj berzi posle čak 78 godina, a kompanija će ponuditi na prodaju 6.500.000 običnih akcija po ceni od 500,00 dinara po akciji.

Izvršni direktor kompanije Fintel Energija Tiziano Giovannetti naglasio je da u kupovinu akcija ove kompanije imaju mogućnost da se uključe profesionalni investitori, porodice i privatni investitori.

“Mi nudimo akcije i mogućnost da se investira u našu kompaniju. Pojedinačna akcija će koštati 500 dinara i naš model je da uključimo što veći broj ljudi. Nećemo prodavati udeo, već ćemo prikupljati kapital od potencijalnih investitora, da bismo dalje ulagali u Srbiju. Očekujemo da će vrednost prikupljenog kapitala iznositi 27 miliona evra koje ćemo investirati u naše projekte u Srbiji”, rekao je Giovannetti i naglasio da je kompanija Fintel Energija a.d do sada investirala 150 miliona evra u vetroparkove u Srbiji. 

“Naš izlazak na berzu je prvi u Srbiji i svima je to novo. Transparentnost finansijskih operacija, zaštita malih akcionara, prelaz sa jednog vlasnika na široko vlasništvo i upravljanje akcionara, svedoče o promeni kulture pristupa kompanijama i osmišljavanju drugačijeg upravljanja", zaključio je Giovannetti.

Fintel Energija a.d. posluje na Balkanu već deceniju i predstavlja najznačajnijeg investitora iz ove oblasti u Srbiji. U ovom periodu izgradila je i pustila u rad prva dva vetroparka u Srbiji i započela izgradnju trećeg i ujedno najvećeg vetroparka. Fintel Energija a.d. je u stoprocentnom vlasništvu italijanske kompanije Fintel Energia Group SpA.

Rok za upis i uplatu akcija kompanije Fintel Energija a.d je od 01.08.2018. do 29.10.2018, a upis akcija vrši se u investicionom društvu M&V Investments a.d., Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115e.

Pogledajte medijske objave na:

http://www.nirapress.com/fintel-energija-zapocela-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina/

http://www.poslovnojutro.com/details&id=113354

http://www.bizlife.rs/en/business/business-news/fintel-energija-the-first-ipo-on-the-belgrade-stock-exchange-after-78-years/

https://kamatica.com/berza/objavljen-berzanski-prospekt-za-fintel-energiju/56847

http://www.ekonomski.net/fintel-energija-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina.html

http://rs.seebiz.eu/fintel-energija-nudi-65-miliona-akcija-po-ceni-od-500-dinara/ar-179086/

http://novaekonomija.rs/vesti/vesti-iz-zemlje/prvi-izlazak-na-beogradsku-berzu-kompanije-fintel-energija

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:740382-Prvi-put-na-berzi-traze-novac

https://balkangreenenergynews.com/rs/fintel-energija-objavila-prospekt-za-ipo-upis-akcija-pocinje-1-avgusta/

http://www.021.rs/story/Info/Biznis-i-ekonomija/193302/Prva-kompanija-koja-prikuplja-novac-prodajom-akcija-na-Beogradskoj-berzi.html

https://www.blic.rs/biznis/vesti/fintel-energija-nudimo-65-miliona-akcija-po-ceni-od-500-dinara-i-zelimo-da-ukljucimo/enmtykp

http://www.republika.rs/vesti/ekonomija/76952/fintel-energija-zapocela-prvi-ipo-beogradskoj-berzi-posle-godina

https://www.energetskiportal.rs/najskuplji-vetropark-u-srbiji-nice-u-izbistu/

https://www.kamatica.com/vest/fintel-energija-zapocela-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi/56839

https://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/94253-kompanija-fintel-energija-akcije-ce-moci-da-kupe-profesionalni-i-privatni-investitori-i-porodice

http://rs.n1info.com/a406867/Biznis/Fintel-energija-prvi-IPO-na-Beogradskoj-berzi-od-1940.html

https://www.ekapija.com/news/2203939/fintel-energija-zapocela-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina

https://www.krstarica.com/vesti/ekonomija/kompanija-fintel-energija-akcije-ce-moci-da-kupe-profesionalni-i-privatni-investitori-iporodice/

http://gdeinvestirati.com/2018/07/25/zapocet-proces-inicijalne-javne-ponude-akcija-fintel-energija-na-beogradskoj-berzi/

http://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/fintel-energija-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina/

http://bif.rs/2018/07/prva-javna-ponuda-akcija-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina/

http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/12882-prva-inicijalna-javna-ponuda-na-beogradskoj-berzi-

https://www.ekapija.com/news/2203939/zapocet-proces-inicijalne-javne-ponude-akcija-fintel-energija-na-beogradskoj-berzi

http://mondo.rs/a1120907/Info/Ekonomija/Beogradska-berza-javna-ponuda-akcija-kompanije-Fintel-energija.html

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=07&dd=25&nav_id=1422974

https://www.blic.rs/biznis/privreda-i-finansije/berza-objavljen-prospekt-fintel-energije-za-inicijalnu-javnu-ponudu-jedna-akcija-500/vw5l70c

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:740180-Izbiste-Temelji-za-20-vetrenjaca

http://www.nirapress.com/fintel-energija-zapocela-prvi-ipo-na-beogradskoj-berzi-posle-78-godina/

 

 

DODATNE INFORMACIJE OKO KUPOVINE AKCIJA

 

Upis se može izvršiti i preko Komercijalne banke AD u sledećim filijalama:

1.            BEOGRAD

Trg Politika broj 1 (Makedonska 29 – zgrada Politika)

2.            KRAGUJEVAC

Save Kovačevića 1

3.            KRALJEVO

Trg srpskih ratnika bb

4.            JAGODINA

Skver narodne omladine bb

5.            NOVI PAZAR

Njegoševa 1

6.            NIŠ

Episkopska 32

7.            LESKOVAC

Bulevar Oslobođenja 103

8.            KRUŠEVAC

Trg fontana 1

9.            NOVI SAD

Bulevar  oslobođenja  60

10.          SOMBOR

Kralja Petra I broj 7

11.          SUBOTICA

Korzo 10

12.          VRŠAC

Trg svetog Teodora Vršačkog 2

13.          ZRENJANIN

Trg slobode 5

14.          UŽICE

Petra Ćelovića 4

15.          ČAČAK

Gradsko šetalište 10-14

16.          ŠABAC

Gospodar Jevremova 2

17.          VALJEVO

Gradski trg bb (Hotel „Beli narcis“)

18.          ZAJEČAR

Nikole Pašića 25

Akcije se upisuju potpisivanjem izjave o upisu akcija - upisnice, lično ili preko punomoćnika, uz prethodnu identifikaciju upisnika.

Uplata akcija vrši se u AIK banci a.d. Beograd, na poseban dinarski uplatni račun Izdavaoca broj 105000000019041808.

U slučaju da investitor do isteka roka za uplatu ne uplati celokupan iznos za upisane akcije, akcije će mu biti alocirane shodno uplaćenom iznosu. U slučaju da investitor uplati veći iznos od iznosa za koji je upisao akcije, pri alokaciji će se uzeti u obzir iznos naveden u Upisnici.

Validnom uplatom će se smatrati isključivo ona uplata koja će biti zaprimljena u korist posebnog računa koji je otvoren kod AIK banke a.d. najkasnije do 12:00 sati poslednjeg dana roka za upis i uplatu, zajedno sa pratećim troškovima. Ukoliko investitor vrši uplatu preko drugih banaka, osim AIK banke, treba samostalno da se informiše kod banke kod koje vrši uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena na posebnom uplatnom računu kod AIK banke pre isteka prethodno navedenog roka.

Prag uspešnosti: Uspešnost emisije akcija je zagarantovana. Prag uspešnosti III emisije iznosi 1.500.000 akcija, koliko iznosi i obaveza investicionog društva M&V Investments a.d. kao pokrovitelja, za otkup akcija ove emisije.

Pokrovitelj emisije M&V Investments a.d. će prvog radnog dana nakon isteka roka za upis i uplatu akcija od strane ostalih investitora da upiše i uplati deo neprodatih akcija Izdavaoca, do garantovanog broja akcija 1.500.000.

Uprava društva će nakon isteka roka za upis i uplatu, izračunati, sa Agentom emisije, tačan iznos povećanja kapitala i broj akcija koje su upisane i uplaćene, shodno pro-rata principu.

Izveštaj o ishodu javne ponude će biti objavljen u roku od tri radna dana od dana okončanja javne ponude na isti način na koji je objavljen prospekt, odnosno u elektronskom obliku na internet stranici Izdavaoca (www.fintelenergija.rs), internet stranici Agenta i Pokrovitelja M&V Investments a.d. Beograd (www.mvi.rs) i na internet stranici Beogradske berze a.d. (www.belex.rs).

U roku od pet radnih dana od dana okončanja javne ponude Izdavalac će podneti Centralom registru zahtev za otvaranje računa i upis akcija u Centralni registar, preko M&V Investments a.d. Beograd, člana Centralnog registra.

Centralni registar će u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahteva izvršiti upis i prenos akcija na račune zakonitih imalaca.

U roku od tri radna dana od dana prijema obaveštenja od Centralnog registra da je izvršen upis i prenos akcija, Izdavalac će podneti zahtev Beogradskoj berzi a.d. za uključenje u trgovanje, segment Prime listing, svih izdatih akcija, preko M&V Investments a.d. Beograd, člana Beogradske berze.

Agent emisije, M&V Investments a.d. će poslati svakom investitoru potvrdu o broju kupljenih akcija u roku od tri radna dana od dana upisa akcija u Centralni registar.

Način i datum objavljivanja prospekta

Prospekt je objavljen 25.07.2018. u elektronskom obliku na internet stranici Izdavaoca (www.fintelenergija.rs), internet stranici Agenta i Pokrovitelja M&V Investments a.d. Beograd (www.mvi.rs) i na internet stranici Beogradske berze a.d. (www.belex.rs).

 

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas