FINTEL ENERGIJA AD

FINTEL ENERGIJA Novosti Idejno rešenje za vetropark Maestrale Ring je odobreno

Idejno rešenje za vetropark Maestrale Ring je odobreno

Idejno rešenje za vetropark “Masetrale Ring” je odobreno.

Maestrale Ring će biti najveći evropski vetropark na kopnu u Srbiji sa planiranom instalisanom snagom od 638 MW. On će predstaviti novu generaciju vetro turbina sa pojedinačnom snagom od 6 MW.

Električna energija proizvedena iz vetroparka će biti dovoljna da zadovolji potrebe za električnom energijom približno 150.000 domaćinstava.

 

Kontakt

Adresa:

Masarikova 5, 21.sprat,
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 441 8531

Email: sanja.ristovic@fintel.bz

Kontaktirajte nas